92/1 جـامـدادی
Pencil-Case 92/1
2013
Product design
Esfahan, Esfahan

جامدادی کاما از چوب بالسای پنج میلیمتری و بدون هیچگونه پیچ و لولای فلزی ساخته شده است.
همچنین این جامدادی ها در تعداد 30 عدد تولید شده و هر کدام شماره ی منحصر به فرد خود را دارند و هیچگاه تولید انبوه نخواهد شد.