کـامـا گـالـری
Cama Gallery
2018
Events
Esfahan, Esfahan

برنامه کاما گالری در ایام نوروز 97 در محل دفتر کاما با هدف آشنایی بازدیدکنندگان با پروژه ‌ها و محصولات گروه کاما برگزار شد.