ورودی شـهـرهـای فـلـاورجـان و کـلـیـشـاد
Entrance to Falavarjan and Kelishad
2015
Urban design
Esfahan, Falavarjan

مسابقه‌ی طراحی ورودی شهرهای فلاورجان و کلیشاد در اتوبان ذوب‌آهن