چـراغ 96/1
Lamp 96/1
2017
Product design
Esfahan, Esfahan

این چراغ در استدیو کاما با استفاده از بتن ساخته شده است. این محصول را می‌توانید از طریق ایمیل زیر سفارش دهید.
camacircle@gmail.com